Nội dung cập nhật đối với Search Console và điều khoản dịch vụ áp dụng cho tài sản được liên kết với Google Analytics

Chúng tôi đang tạo dựng một trải nghiệm mới, trong đó dữ liệu của Search Console và Google Analytics được kết hợp với nhau nhằm cung cấp cho bạn những dữ liệu hữu ích về trang web của bạn. Chúng tôi đang cập nhật mối quan hệ tích hợp liên kết giữa Search Console và Google Analytics để bạn có thể xuất dữ liệu của tài sản trong Google Analytics sang tài sản được liên kết trong Search Console. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi bạn có thể sử dụng tính năng này (có lẽ là trong vài tuần tới).

Bằng cách liên kết tài sản của bạn trong Google Analytics với tài sản của bạn trong Search Console, bạn có thể chia sẻ luồng dữ liệu giữa những tài sản đó. Từ nay trở đi, dữ liệu được chia sẻ từ tài sản của bạn trên Google Analytics sang tài sản của bạn trên Search Console sẽ phải tuân theo điều khoản dịch vụ của Search Console. Dữ liệu của Search Console được chia sẻ với tài sản của bạn trên Google Analytics sẽ tiếp tục phải tuân theo điều khoản dịch vụ của Google Analytics.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *